Bill for Fabrics

Imprimis iii yards of wachet leven [taffata] by Jacke vis
It xii dossen of silke buttons iiis vid
It i oz i qr of [hole in paper] & grenesilke iiis
It iii dossen [hole in paper] buttons xviiid
It i qr di of riche taffata iiis ixd
It i yerde of hollande iis viiid
It iiii yards of jenes ffustion iiiis
[hole] of blacke silke [torn off]
[torn off] Julie 1 yard of [torn off]
[torn off]

Citation Type  Bill/Receipt
Citation Year 1590